Zelfregulering als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Zelfstandig kunnen handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, rekening houdend met de eigen capaciteiten (doelgericht en passend gedrag)

Vaardigheden die bij zelfregulering horen: het stellen van doelen en prioriteiten, doelgericht handelen, verantwoordelijkheid nemen, reflecteren op feedback.

Leerlingen moeten verantwoording kunnen nemen voor eigen handelen en de keuzes die ze maken. Ze moeten zicht hebben op hun eigen doelen, motieven, capaciteiten en de consequenties van het eigen handelen. Er wordt van ze verwacht dat ze doelgericht en passend gedrag vertonen. Door alle digitale prikkels die binnenkomen, moeten ze zich kunnen concentreren en gemotiveerd aan het werk blijven.

Zelfregulatie zorgt voor efficiënter leren, omdat de leerling de leerstof beter kan structureren en zich meer bewust is van het leerproces.  

Tip:

  • In Presenter kunnen leerlingen hun leerdoel noteren en daarna een plan maken hoe ze het doel bereiken. Het plan kunnen ze op school, maar ook thuis bekijken. Na het behalen van het doel wordt het leerproces geëvalueerd.
Zelfregulering als 21e eeuwse vaardigheid
Loading...

Extra

Snel naar: