Sociale en culturele vaardigheden als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen uit verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden

Vaardigheden die bij sociale en culturele vaardigheden horen: communiceren en (her)kennen van gedragscodes in situaties, tonen van inlevingsvermogen en belangstelling, bewust zijn van verantwoordelijkheid als burger in een samenleving.

In een wereld vol culturele diversiteit moeten we leren hoe we met elkaar omgaan en communiceren. Leerlingen moeten effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Het is belangrijk dat leerlingen kennis hebben over cultuur en dat ze kunnen reflecteren op culturele verschillen. Belangrijke woorden zijn herkennen, erkennen en waarderen.

Prowise ontwikkelt lessen rondom sociale en culturele vaardigheden.

Sociale en culturele vaardigheden als 21e eeuwse vaardigheid
Loading...

Extra

Snel naar: