De zes denkhoeden van De Bono

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Creatieve technieken van De Bono kennen en toepassen
  • Buiten de gebaande paden denken


Zorg voor een prettige omgeving en plan genoeg tijd in om de creativiteit te laten bloeien.
Denkhoeden van De Bono is een effectieve manier om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Problemen worden vaak automatisch vanuit hetzelfde perspectief bekeken en opgelost. De denkhoeden van De Bono zijn toe te passen door de verschillende hoeden op te zetten. Daardoor wordt men gedwongen om een probleem op verschillende manieren te benaderen. Hierdoor ontstaat een zeer compleet beeld van het probleem.

  • Wit: de feiten en cijfers; je gaat uit van objectieve informatie.
  • Rood: reacties of verklaringen van emotionele gevoelens; je reageert emotioneel (zonder een reden te hoeven geven).
  • Geel: de goede, positieve punten; je zoekt naar de voordelen.
  • Zwart: de slechte negatieve punten; je bekijkt alles vanuit een zo negatief mogelijk standpunt.
  • Groen: de creatieve benadering; je mag out-of-the-box denken (vrij associëren, alternatieven bedenken).
  • Blauw: nadenken over het nadenken, neutraliteit; je houdt het proces in de gaten.

Maak een Presenter-bestand met op elke pagina een andere kleur hoed. De leerkracht geeft elke leerling één kleur hoed en de leerlingen gaan zich daarna voorbereiden.
Daarna gaan de leerlingen in gesprek met elkaar, houden een brainstormsessie of gaan aan de slag. De leerlingen moeten denken vanuit de kleur hoed die ze van de leerkracht hebben gekregen.
De leerling met de blauwe hoed maakt aantekeningen in Presenter en werkt het geheel uit. De leerkracht praat na de verwerking met de leerlingen over het proces.

Extra

Snel naar: