Analyseren deel 1 als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Benodigde informatie verwerven, ontleden, ordenen en structureren en betekenisvolle vragen stellen

Analyseren is het ontleden, ordenen en structureren van informatie. Leerlingen kunnen informatie onderzoeken en argumenten opsporen. Die informatie wordt vergeleken en beoordeeld.

  • Zorg dat Presenter geopend is op het touchscreen met de tool ‘Mindmap’. Geef de leerlingen een opdracht om informatie te analyseren over een onderwerp. Leerlingen kunnen dit alleen of samen doen. Leerlingen kunnen de informatie ook met een eigen device onderzoeken en eventueel aantekeningen maken.
    Om de informatie te verzamelen start je ProConnect op het touchscreen.
  • Leerlingen starten ProConnect op hun eigen device. Als er geen devices in de klas aanwezig zijn, kun je ook een leerling bij het touchscreen met een toetsenbord de gevonden informatie laten typen. Dat kan direct in de tool of via ProConnect door een nieuw tabblad te openen en daarin ProConnect te starten.
  • Laat leerlingen informatie delen via ProConnect of laat leerlingen aan de  beurt om zo de informatie te kunnen verzamelen.
  • De leerkracht en leerlingen brengen de informatie op het touchscreen in de mindmap. Daarna kan de mindmap worden aangepast zodat er een geordend en correct beeld op het touchscreen te zien is.
  • De leerkracht stelt vragen, luistert naar de antwoorden, geeft feedback en vraagt door als dat nodig is.
  • Leerlingen kunnen ook aan elkaar vragen stellen en doorvragen.
  • Sla de activiteit op en open de volgende les de analyse om de kennis te herhalen.

Snel naar: