Programmeren als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Complexe problemen oplossen door ze op te delen in kleine stukjes en zo leren hoe een computer werkt
  • Kerndoel 45
  • Kerndoel  54
  • Kerndoel: 55

Het is belangrijk dat leerlingen goed met computers kunnen omgaan. Dat vereist een andere manier van denken. Tijdens programmeren krijgen de leerlingen directe feedback; wat werkt wel en wat werkt niet. Leerlingen leren door fouten te maken en zo komen ze steeds een stapje dichterbij. Belangrijke vaardigheden zijn creatief en logisch denken, samenwerken en probleemoplossend werken.

De programmeertool CodeWise in Presenter en het CodeWise kaartspel maken programmeren toegankelijk voor iedereen. Leg met het kaartspel een code, laat hem door andere leerlingen uitvoeren en voer hem online in, in de CodeWise programmeertool. Niet alleen erg leerzaam, maar vooral superleuk.

Extra

Snel naar: