Divergentie-Matrix van de Kooij

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  •  Divergentie-Matrix van David van de Kooij kennen en toepassen
  • Denken buiten de gebaande paden

De vaardigheden creatief waarnemen, flexibel associëren, analogieën gebruiken en verbeelden helpen de leerlingen om snel en veel ideeën, invalshoeken en mogelijkheden te bedenken.

Deze vaardigheden kun je onder andere oefenen met de Divergentie-Matrix van David van der Kooij”.
Leerlingen onderzoeken voorwerpen aan de hand van 4 vragen:

  1. Wat kan dit allemaal nog meer voorstellen?
  2. Waar doet dit mij allemaal aan denken?
  3. Waar heeft dit allemaal overeenkomsten mee?
  4. Waar kan dit allemaal in veranderen?

Geef de leerlingen een Presenter-bestand met de vier vragen. Leerlingen proberen op deze manier zoveel mogelijk verschillende antwoorden te geven. Deze antwoorden kunnen gebruikt worden bij een eventuele vervolgopdracht.
De leerkracht kan ProConnect gebruiken met de tool ‘Mindmap’. Gebruik voor elke vraag een aparte mindmap. De leerkracht kan per vraag de antwoorden bespreken met de groep of nadat alle vragen zijn gesteld.

Extra

Snel naar: