Interpreteren als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Een onderwerp toelichten of uitleggen met eigen kennis en nieuw verworven informatie

Interpreteren is het begrijpen en uitleggen van de betekenis van informatie. Dit kunnen redeneringen, meningen, situaties, gegevens en gebeurtenissen zijn.

  • Leerlingen kunnen Presenter-bestand vullen met eigen kennis en verworven kennis en zo een mening vormen, een situatie of redenering delen of een gebeurtenis beschrijven. Daarna kunnen leerlingen dit laten zien aan de groep of de presentatie delen met de andere leerlingen via ProConnect ‘Deel scherm’ of door Reflect te gebruiken.
  • De leerkracht kan een Presenter-bestand vullen met (nieuwe) kennis. Deze les kan gedeeld worden met de leerlingen. Elke leerling vult de gedeelde les aan met eigen of nieuwe kennis via een eigen device. Daarna worden de Presenter-bestanden van de leerlingen bekeken of gedeeld met de rest van de groep.

Snel naar: