Positief brainstormen als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Snel veel ideeën over een bepaald onderwerp of vraagstuk krijgen

Tijdens het brainstormen zijn alle ideeën goed, streef naar zoveel mogelijk ideeën, spring gerust van het ene idee op het andere en lift mee op ideeën van anderen.
Geef geen kritiek, alle ideeën zijn toegestaan. Beoordelen en selecteren van ideeën doe je pas daarna.

Gebruik bij de brainstormsessie de illustraties ’Denkbeelden’ uit de mediabrowser of maak gebruik van de tool ‘Mindmap’. De mindmap kunnen leerlingen individueel invullen of klassikaal met ProConnect. De leerkracht kan ook kiezen om zelf tijdens de brainstorm de informatie te noteren in Presenter. Voor het jonge kind kan dit met afbeeldingen.

Extra

Snel naar: