Probleemoplossend denken en handelen als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Een probleem (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen

Vaardigheden die bij probleemoplossend denken horen: problemen signaleren, analyseren en definiëren, strategieën kennen en hanteren, oplossingsstrategieën genereren, analyseren en selecteren, patronen en modellen creëren en beargumenteerde beslissingen nemen.
Het proces dat leidt tot het oplossen van het probleem is belangrijker dan het vinden van de oplossing zelf.

Stap 1. Probleem begrijpen
Stap 2. Plan uitdenken:
          * Informatie analyseren
          * Mogelijke oplossingen genereren
         * Oplossingen
evalueren en kiezen
Stap 3. Plan uitvoeren:
          * 
Oplossing uitvoeren
          * Uitkomst beoordelen en
evalueren
           * Plan eventueel aanpassen
Stap 4. Terugkijken

Gebruik een Prowise touchscreen om het probleem te begrijpen met behulp van visuele ondersteuning. Maak een analyse met de illustraties ‘Denkbeelden’ en laat leerlingen een plan bedenken in Presenter. Hierin kunnen ze samenwerken en hun evaluatie meenemen. Daarna kan het plan gedeeld worden met andere leerlingen en de leerkracht.

Probleemoplossend denken en handelen als 21e eeuwse vaardigheid
Loading...

Extra

Snel naar: