Creatief denken en handelen als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Het vinden van nieuwe en/of ongebruikte ideeën voor bestaande vraagstukken

Vaardigheden die bij creatief denken en handelen horen: creatieve technieken kennen en toepassen, denken buiten de gebaande paden, nieuwe samenhangen zien, risico’s durven nemen, fouten kunnen zien als leermogelijkheden en een ondernemende en onderzoekende houding hebben.

Naast het vinden van ideeën moet er ook aandacht zijn voor toepasbaarheid en bruikbaarheid. Zorg voor een rijke leeromgeving en stimuleer leerlingen in het bedenken van eigen oplossingen.

Creatief denken en handelen als 21e eeuwse vaardigheid
Loading...

Extra

Snel naar: