Negatief brainstormen als 21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Negatieve oplossingen ombuigen tot positieve oplossingen

Bij negatief brainstormen moedig je leerlingen aan om zoveel mogelijk obstakels te bedenken, om het probleem nog groter te maken of te saboteren.

  • Negatief brainstormen is een brainstorm die uit twee delen bestaat. Eerst wordt de probleemstelling geformuleerd en vervolgens wordt deze omgebogen.
    • In het eerste deel gaan de leerlingen negatief denken en oplossingen bedenken voor het probleem dat omgebogen is.
    • In het tweede deel worden de oplossingen omgebogen tot ideeën voor de oorspronkelijke probleemstelling.
  • Gebruik bij de brainstormsessie de illustraties ’Denkbeelden’ uit de mediabrowser of voeg de tool ‘Mindmap’ toe. Deze kunnen leerlingen individueel invullen of klassikaal met ProConnect.

Extra

Snel naar: