Samenwerken als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Aan een gezamenlijk doel werken waarbij men afhankelijk is van anderen om hun eigen werk goed te kunnen doen

Vaardigheden die bij samenwerken horen: functioneren in groepen, respect hebben voor verschillen, verschillende rollen (h)erkennen, positieve en open houding hebben, hulp en feedback vragen, geven en ontvangen, onderhandelen en afspraken maken, effectief communiceren.

In onze huidige maatschappij werken we virtueel steeds vaker samen op het werk, op school en daarbuiten. Het is belangrijk om leerlingen te stimuleren in samenwerken om zo beter te kunnen functioneren in een maatschappij met uitgebreide samenwerkingsverbanden.

In het onderwijs kun je snel en eenvoudig kennis delen met de digitale mogelijkheden. Leerlingen zijn bij het samenwerken afhankelijk van elkaar en gaan actief aan de slag. De inzet en inspanning van iedere leerling is nodig om succesvol te zijn. Samen kunnen ze meer dan alleen.

Tips:

  • In Presenter kun je samenwerken om kennis te delen en zo van en met elkaar te leren. Ook kun je ProConnect inzetten om kennis te verzamelen en daarna te ordenen met of zonder gebruik te maken van een tool. Leer samen door een touchscreen plat te gebruiken en de touchtafel-tools te openen vanuit Presenter.
  • Geef leerlingen tijdens het leren een rol, zodat ze echt samenwerkend aan het leren zijn. Leerling 1 begint, nummer 2 en 3 sluiten aan. Op deze manier ga je samen stap voor stap de opdracht verklanken en uitvoeren.
Samenwerken als 21e eeuwse vaardigheid
Loading...

Extra

Snel naar: