Concluderen deel 1 als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • Conclusies trekken op basis van alle relevante informatie en aangeven welke consequenties volgen uit de conclusies​​

Concluderen is het komen tot een eindoordeel.

  • Zorg dat Presenter geopend is op het touchscreen met een tool, afbeelding, video of tekst. Start een gesprek over datgene wat zichtbaar is in Presenter. Laat leerlingen conclusies trekken en verwoorden hoe ze tot hun conclusie zijn gekomen. De leerkracht of leerling kan doorvragen als een antwoord of opmerking van een ander niet duidelijk is.
  • Na het gesprek kun je de leerlingen vragen de conclusies te delen via ProConnect. De leerkracht activeert ProConnect in Presenter. Leerlingen starten op een eigen device ProConnect op.
  • De leerkracht kan vervolgens via ‘Deel scherm’ vragen om te reageren of door ‘Stemmen’ te gebruiken.
  • Sla de activiteit op en open de volgende les deze presentatie om de kennis te herhalen.

Snel naar: