Prowise en de 21e eeuwse vaardigheden

Doel

  • Vaardigheden aanleren en deze koppelen aan kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan de toekomstige samenleving
  • Leerlingen goed voorbereiden op de 21e eeuwse samenleving

21e eeuwse vaardigheden is een verzamelnaam voor 11 vaardigheden. Deze vaardigheden hebben leerlingen nodig om in de huidige maatschappij en in de toekomst goed te kunnen functioneren. Deze zijn niet nieuw, maar wel belangrijk in de huidige maatschappij die is veranderd van een industriële maatschappij naar een kennis- en netwerkmaatschappij.

Geef de vaardigheden die ze nodig hebben een plek in het huidige onderwijs. Zie hier enkele manieren waarop Prowise bijdraagt aan de 21e eeuwse vaardigheden:

Prowise en de 21e eeuwse vaardigheden
Loading...

Snel naar: