Taxonomie van Bloom

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • De kennisniveaus van de Taxonomie van Bloom kennen waarin het verschil wordt gemaakt tussen denken in lagere en hogere orde

De kennisniveaus die bij de taxonomie van Bloom horen zijn onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De taxonomie ordent de denkvaardigheden van lagere naar hogere denkvaardigheden. Een leeractiviteit kan meerdere niveaus aanspreken. Vooral de vaardigheden analyseren, evalueren en creëren komen voor in de 21e eeuwse vaardigheden.

Tips:

  • Stimuleer leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie. Laat ze de informatie verzamelen in één Presenter-bestand (samenwerken) of elke leerling vult een eigen Presenter-bestand. Daarna wordt alles met elkaar gedeeld en besproken. Leerlingen geven feedback op elkaars werk of gaan met elkaar in discussie . Zo leren ze met, van en door elkaar.
  • Een leerkracht kan ook via ProConnect de opgezochte informatie klassikaal delen. Leerlingen sturen het resultaat via ‘Deel scherm’ naar de leerkracht. De leerkracht kan alle informatie opslaan en de Presenter-bestand daarna weer delen met de leerlingen.

Extra

Snel naar: