Evalueren deel 1 als 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheid

Doel

  • (Vakinhoudelijke) argumenten of criteria gebruiken voor een waardering van of mening over een onderwerp

Evalueren is het toetsen of beoordelen van informatie of argumentatie. De vaardigheden van oordelen, beoordelen, afleiden, besluiten en conclusies trekken komen hier aan bod.

  • Zorg dat Presenter geopend is op het touchscreen met een tool, afbeelding, video of  tekst. Start een gesprek over datgene wat zichtbaar is in Presenter. De leerkracht of leerling kan doorvragen als een antwoord of opmerking van een ander niet duidelijk is.
  • Na het gesprek kun je de leerlingen vragen om te reageren via ProConnect. De leerkracht activeert ProConnect in Presenter. Leerlingen starten op een eigen device ProConnect op.
  • De leerkracht kan vervolgens via ‘Deel scherm’ vragen om te reageren of door ‘Stemmen’ te gebruiken.
  • De tool ‘Mindmap’ kan ook ingezet worden. Zet de vraag, afbeelding of video in het midden van de mindmap. Leerlingen kunnen daarna reageren via hun eigen devices. De leerkracht of de leerlingen kunnen de gegeven reacties verwerken in de mindmap.
  • Sla de activiteit op en open de volgende les dit bestand om de kennis te herhalen.

Snel naar: