Zelfrijdende auto's

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Ervaren hoe je robots, technologie en algoritmes kunt inzetten om problemen op te lossen en hoe het een probleem kan veroorzaken (dilemma)
  • Inzicht krijgen in de verschillende meningen van mensen rondom ethische dilemma’s
  • Invloed begrijpen van technologie op de samenleving en de toekomst

In deze les maken leerlingen kennis met zelfrijdende auto’s. Ze leren welke techniek wordt ingezet om een auto zelfstandig te laten rijden en ervaren welke ethische dilemma’s dat met zich mee kan brengen. Ze leren dat meningen over verkeerssituaties kunnen verschillen. Vervolgens gaan ze zelf in groepjes discussiëren over ethische dilemma’s in verkeerssituaties. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Bekijk de les klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Zelfrijdende auto's
Loading...

Snel naar: