Verdienmodellen games

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Leren over de (financiële en emotionele) waarde van verschillende soorten accounts en content
  • Inzien dat mediaboodschappen met hetzelfde doel op verschillende manieren aangeboden kunnen worden

Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren op welke manieren online games geld verdienen aan gebruikers. Ook leren ze dat er verschillende manieren zijn waarop de game-industrie geld verdient en dat de games erop gericht zijn om de gebruiker veel te laten spelen en te verleiden aankopen te doen in de games. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. 

Bekijk de les klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Verdienmodellen games
Loading...

Snel naar: