De fotograaf

Primair onderwijs, onderbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren kritisch kijken naar afbeeldingen
  • Ervaren dat je vanuit verschillende oogpunten een beeld kan bekijken en dat deze dan verandert
  • Kerndoel 45

In deze les leren leerlingen hoe ze foto’s kunnen maken. Ze leren over verschillende perspectieven (gezichtspunten) van waaruit ze een foto kunnen maken. Hierdoor worden ze gestimuleerd om extra goed naar afbeeldingen te kijken en zich af te vragen of ze wel een echt realistisch beeld geven. 

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

De fotograaf
Loading...

Snel naar: