Van rotstekening naar QR-code

Primair onderwijs, middenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Ervaren dat media eenzelfde boodschap verschillend kunnen brengen

In deze les ervaren leerlingen dat je met beeld op verschillende manieren een boodschap kan communiceren. Soms is de boodschap zelfs verborgen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Van rotstekening naar QR-code
Loading...

Snel naar: