Praten als een robot

Primair onderwijs, middenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Begrijpen wat een model is
  • Begrip hebben van handelingen die in dagelijkse situaties handmatig of door apparaten worden uitgevoerd
  • Leren om wiskundetaal te gebruiken
  • Kerndoel 45

In deze les gaan de leerlingen ervaren hoe een robot (en een computer) informatie verwerkt. Ook leren ze hoe de binaire code is opgebouwd en hoe ze zelf een binaire code kunnen schrijven en lezen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Een robot (en een computer) praat niet in letters zoals wij dat doen. Hij heeft een eigen taal die bestaat uit nullen en enen. Gelukkig kan een robot onze letters wel heel snel omrekenen naar zijn eigen taal, van elke letter maakt hij een combinatie van acht nullen en enen die hij wel snapt. Dat noemen we binaire code. Eigenlijk ziet die binaire code eruit als een soort geheimtaal! Sommige robots laten je horen wat zijn taal met nullen en enen is: een hoge toon is dan de één en een lage toon de nul. Een letter wordt dan net een kort muziekje.

Bekijk de les klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Praten als een robot
Loading...

Snel naar: