Klooien met lichamen

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Zien hoe problemen opgelost kunnen worden met computertechnologie
  • Leren betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt innemen en verdedigen

In deze les maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden wat betreft techniek in de mens. Ze leren wat biohacking is, wat de term bionisch inhoudt en wat het nut ervan is. Door middel van een gesprek gaan de leerlingen nadenken over wat nu al echt is en wat nu (nog) niet echt is. Vervolgens gaan ze zelf in groepjes discussiëren over dilemma’s waarover ze in de toekomst wellicht serieus na moeten denken.

Je kunt de Digi-doener introduceren tijdens mentorlessen om persoonlijke vorming bij leerlingen te bevorderen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Klooien met lichamen
Loading...

Snel naar: