Emoji leesplank

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Bewust zijn dat media overal aanwezig is en een grote rol speelt in ons dagelijks leven
  • Herkennen van de impact van media op de eigen persoon en omgeving en dit onder woorden brengen
  • Inzien dat mensen met verschillende manieren met media omgaan

In deze les maken leerlingen kennis met de serieuze en gevoelige kant van emoji’s. Ze ontdekken dat het niet alleen maar ‘grappige’ icoontjes/symbolen zijn die gebruikt worden via WhatsApp en social media, maar dat ze ook ingezet kunnen worden om hun gevoelens, gedrag en gedachten weer te geven en bespreekbaar te maken. Ze gaan aan de slag met de emoji-leesplank. Dit is een reflectietool die ervoor zorgt dat leerlingen in hun eigen emoji-taal kunnen reflecteren.

Bekijk de les klassikaal op je touchscreen, individueel op een device of speel samen op de All-in-One PC.

Emoji leesplank
Loading...

Snel naar: