Animatie 1.0

Primair onderwijs, middenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kerndoel 45
  • Herkennen van verschillen tussen media
  • Leren dat media steeds verandert, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen
  • Bekijken hoe bewegend beeld is ontstaan, wat vroeger mogelijk was en wat we nu kunnen

In deze les gaan de leerlingen ervaren hoe ze zelf bewegend beeld kunnen maken zonder camera of computer. Ook leren ze hoe bewegend beeld is ontstaan. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. 

Animatie 1.0
Loading...

Snel naar: