FutureNL Friday deel 2

Gratis lesmateriaal over digitale vaardigheden

Doel

  • Stimuleren van digitale vaardigheden
  • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

In aanloop naar de Codeweek zetten we elke vrijdag een aantal FutureNL-lessen in de spotlight. Stimuleer digitale vaardigheden in je klaslokaal en open het lesmateriaal rechtstreeks in Prowise Presenter. 

De leerlijn digitale geletterdheid laat je kennismaken met technologie om cruciale vaardigheden te voorzien voor toekomstige carrières. De leerlijn kent vier pijlers: Computational thinking, ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid. 

Elke les werkt aan leerdoelen uit de leerlijn Digitale Geletterdheid, aan één of meer 21st century skills en is daarnaast altijd gekoppeld aan leerdoelen van bestaande vakken.

Inhoud levend programmeren

Deze les maakt onderdeel uit van een lessenserie met als thema ‘post’. Het beroep “postbode” staat in deze les centraal. Een bezoek aan een postkantoor of het uitnodigen van een postbode in de klas kan een leerzame aanvulling zijn op deze les.

Naar de les 'Levend programameren'

Inhoud prentenboekparade

In deze les gaan kinderen ervaren wat het is om je mening te geven over een prentenboek. De kinderen leren wat media is en dat media invloed heeft op wat je ergens van vindt. De les sluit aan bij de nationale voorleesdagen en jullie houden samen een prentenboekenparade. 

Naar de les 'Prentenboekparade'

Inhoud praten als een robot

In deze les gaan de leerlingen ervaren hoe een robot (en een computer) informatie verwerkt. Ook leren ze hoe de binaire code is opgebouwd en hoe ze zelf een binaire code kunnen schrijven en lezen. 

Naar de les 'Praten als een robot' 

Inhoud kettingreacties

In deze les gaan de leerlingen leren en ervaren wat kettingreacties zijn. Ze leren het principe zwaartekracht kennen en toepassen, evenals bewegings- en overbrengingsprincipes zoals hefbomen, scharnieren en slingers. De opgedane kennis passen ze toe in een eigen kettingreactie met materialen uit hun eigen laatje.

Naar de les 'Kettingreacties'

Inhoud zelfrijdende auto’s

In deze les maken leerlingen kennis met zelfrijdende auto’s. Ze leren welke techniek er ingezet wordt om een auto zelfstandig te laten rijden en ervaren welke ethische dilemma’s dat met zich mee kan brengen. Ze leren dat meningen kunnen verschillen over verkeerssituaties. Ze gaan vervolgens zelf in groepjes discussiëren over ethische dillema’s in verkeerssituaties. 

Naar de les 'Zelfrijdende auto's'

Inhoud verdienmodellen games

Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren op welke manieren online games geld verdienen aan gebruikers. Ook leren ze dat er verschillende manieren zijn waarop de gameindustrie geld verdient en dat de games erop gericht zijn om de gebruiker veel te laten spelen en te verleiden aankopen te doen in de games. 

Naar de les 'Verdienmodellen games'

Inhoud klooien met lichamen

In deze les maken de leerlingen kennis met de mogelijkheden wat betreft techniek in de mens. Ze leren wat biohacking is, wat de term bionisch inhoudt en wat het nut ervan is. Door middel van een gesprek gaan de  leerlingen nadenken over wat nu al echt is en wat nu (nog) niet echt is. Vervolgens gaan ze zelf in groepjes discussiëren over dilemma’s waarover ze in de toekomst wellicht serieus na moeten denken.

Naar de les 'Klooien met lichamen'

Inhoud mooie data: infographics 

In deze les leren de leerlingen dat data overal is, ook in geschiedenisles. Ze ervaren dat data beter te begrijpen is als het visueel, in een infographic wordt weergegeven. De leerlingen gaan vervolgens zelf aan de slag met het maken van een infographic over een historisch onderwerp. In dit geval de Romeinen.

Naar de les 'Mooie data: infographics' 

FutureNL Friday deel 2
Loading...