FutureNL Friday deel 5

Gratis lesmateriaal over digitale vaardigheden

Doel

  • Stimuleren van digitale vaardigheden
  • De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

De leerlijn digitale geletterdheid laat je kennismaken met technologie om cruciale vaardigheden te voorzien voor toekomstige carrières. De leerlijn kent vier pijlers: Computational thinking, ICT-basisvaardigheden, Informatievaardigheden en Mediawijsheid. 

Elke les werkt aan leerdoelen uit de leerlijn Digitale Geletterdheid, aan één of meer 21st century skills en is daarnaast altijd gekoppeld aan leerdoelen van bestaande vakken. 

Inhoud De boerderij

In deze les ervaren de leerlingen dat je, als je overzicht kunt krijgen, je beter problemen kunt opsporen. De leerlingen gaan op bezoek bij een boerderij en gaan kijken welke dieren er worden gemist door de boer. Ook leren ze de primaire en secundaire kleuren, boerderijdieren en de dobbelsteentekens. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Naar de les 'De boerderij'

Inhoud Verkenning van het toetsenbord

In deze les bekijken de leerlingen een onderdeel van de computer: het toetsenbord. Ze bekijken welke knoppen en andere elementen er op het toetsenbord zitten: letters, cijfers, pijltjes, lampjes, etc.. Hoe werkt het toetsenbord, waar heb je het voor nodig? Kennen de leerlingen nog meer apparaten met een toetsenbord (denk aan pinautomaat, afstandsbediening van de televisie, mobiele telefoon)? Door middel van verschillende verwerkingsvormen oefenen de leerlingen met letters en cijfers op het toetsenbord. 

Naar de les 'Verkenning van het toetsenbord'

Inhoud Stop... en door met stopmotion

In deze les maken de leerlingen een eigen stopmotion filmpje, ze leren om door middel van een tekening of voorwerp een filmpje naar eigen creativiteit bedenken en maken. In groepjes werken ze aan hun doorzettingsvermogen, creativiteit en leren secuur werken. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief.

Naar de les 'Stop... en door met stopmotion'

Inhoud Wachtwoorden

In deze les gaan de leerlingen ervaren hoe ze goede wachtwoorden kunnen maken. Ook leren ze waar wachtwoorden hun oorsprong in hebben en wat kasteelheren vroeger deden om hun kasteel en hun bezit te beschermen. De les heeft zowel doe- als praatopdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. 

Naar de les 'Wachtwoorden'

Inhoud Stalker skills

In deze les leren leerlingen dat je met Google trucjes en slimme tooltjes heel eenvoudig uitgebreid onderzoek kan doen. Door snel aan de slag te gaan met een realistische casus leren ze hoe ze zelf deze skills en tools kunnen inzetten voor verschillende doeleinden. De les heeft zowel doe- als praat opdrachten en is daardoor afwisselend en interactief. 

Naar de les 'Stalker skills'

Inhoud Toestandsdiagrammen

In deze les gaan leerlingen leren een (wat minder ingewikkeld) raadsel op te lossen met behulp van een toestandsdiagram. Algoritmes vormen de basis voor vele computerprogramma’s die ons helpen in het dagelijkse leven. Ziekenhuizen gebruiken bijvoorbeeld computers met slimme algoritmes om donoren te vinden voor de juiste patiënten. Met behulp van zo’n diagram leggen ze een basis voor het maken van algoritmes door een raadsel schematisch te ontleden. Eerst samen met de docent maar uiteindelijk zullen ze zelfstandig stap voor stap tot een oplossing komen.

Naar de les 'Toestandsdiagrammen'

Inhoud Emoji’s

In deze les leren de leerlingen dat emoji’s worden ingezet om gevoelens over te brengen bij een tekstbericht. Dit is belangrijk, want een boodschap wordt grotendeels bepaald door non-verbale communicatie via stem en lichaamshouding. De leerlingen oefenen hier ook mee. De tekst van een bericht kan verschillend worden geïnterpreteerd. Door het toevoegen van een emoji kun je aan een tekst de juiste emotie meegeven. Al blijft dit ook opletten: sommige emoji’s hebben in andere landen een andere betekenis. En geven we wel allemaal dezelfde betekenis aan een emoji? Als afsluiting van de les ontwerpen de leerlingen zelf een nieuwe emoji.

Naar de les 'Emoji's'

Inhoud Vierkante ogen

In deze les gaat het over de overdosis aan schermtijd die kinderen, jongeren én volwassenen ondergaan. Leerlingen verdiepen zich in wat zoveel schermtijd met je doet en waarom het slecht voor je is. Natuurlijk worden ze in deze les ook geconfronteerd met hun eigen schermgebruik, maar daar mogen ze dan zelf conclusies uit trekken.

Naar de les 'Vierkante ogen'

FutureNL Friday deel 5
Loading...