Werelddoel 8

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot kinderarbeid
  • Begrijpen wat de voordelen zijn van Fairtrade producten
  • Weten hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 8

In deze les staat Werelddoel 8 centraal: Eerlijk werk en economische groei. In veel landen zijn er niet genoeg banen voor de mensen die kunnen en willen werken. Daarnaast krijgen mensen in veel landen te weinig betaald voor het werk dat ze doen, ofwel ze krijgen geen eerlijke beloning. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om duurzame economische groei te bevorderen en waardig werk voor iedereen te realiseren.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 8 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 8
Loading...