Werelddoel 15

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren waarom biodiversiteit cruciaal is voor onze planeet
  • Begrijpen welke negatieve gevolgen ontbossing heeft
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 15

In deze les staat Werelddoel 15 centraal: Leven op het land. Steeds meer planten- en diersoorten verdwijnen, oftewel de biodiversiteit neemt af. De krimpende biodiversiteit vormt een grote bedreiging voor het menselijk leven. Zo zijn verschillende soorten groenten en fruit afhankelijk van de bestuiving door insecten. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Daarnaast richt dit Werelddoel zich op het duurzaam beheren van bossen, het bestrijden van woestijnvorming en het bevorderen van het duurzaam gebruik van ecosystemen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 15 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 15
Loading...