Werelddoel 7

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kennis maken met de verschillende soorten energiebronnen
  • Het verschil begrijpen tussen duurzame en niet-duurzame energie
  • Leren over 'Clean Cooking'

In deze les staat Werelddoel 7 centraal: Betaalbare en duurzame energie. De energie die wij gebruiken, komt voor het grootste gedeelte uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen, welke als een deken om de aarde blijven hangen. Hierdoor warmt de aarde langzaam op. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om duurzame, betaalbare, betrouwbare en moderne energie voor iedereen te garanderen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 7 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 7
Loading...