Werelddoel 13

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot de ernst van klimaatverandering
  • Leren hoe menselijke activiteit bijdraagt aan klimaatverandering
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 13

In deze les staat Werelddoel 13  centraal: Klimaatactie. Ieder land in de wereld heeft te maken met klimaatverandering. Dat komt onder andere door broeikasgassen. Broeikasgassen zorgen ervoor dat het steeds warmer wordt op aarde. De opwarming van de aarde kent verschillende gevolgen. Zo stijgt de zeespiegel, waardoor de kans op overstromingen en wateroverlast groter wordt. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 13 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 13
Loading...