Werelddoel 1

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Inzicht krijgen in de armoede in de wereld
  • De term extreme armoede begrijpen
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 1

In deze les staat Werelddoel 1 centraal: Geen armoede. In de huidige samenleving zijn er nog te veel mensen die in armoede leven. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om armoede overal en in al haar vormen te beëindigen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 1 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 1
Loading...