Werelddoel 5

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot genderongelijkheid
  • Inzicht krijgen in genderstereotypering
  • Begrijpen waarom onderwijs de sleutel is om de genderkloof te dichten

In deze les staat Werelddoel 5 centraal: Gendergelijkheid. Vrouwen en mannen worden niet altijd gelijk behandeld. Soms worden vrouwen bijvoorbeeld minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om gendergelijkheid te bereiken en alle vrouwen en meisjes mondiger te maken.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 5 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 5
Loading...