Werelddoel 3

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot het belang van gezondheid en welzijn
  • Inzicht krijgen in de gemiddelde levensverwachtingen van verschillende landen
  • Inzicht krijgen in het zorgstelsel van Nederland en de zorgstelsels in andere landen
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 3

In deze les staat Werelddoel 3 centraal: Goede gezondheid en welzijn. Helaas leeft niet iedereen op de wereld gezond. Daarnaast heeft niet iedereen goede zorg om zich heen. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om een gezond leven te garanderen en het welzijn voor iedereen van alle leeftijden te bevorderen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 3 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 3
Loading...