Werelddoel 12

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren over voedselverspilling in Nederland
  • Leren over de impact van de mode-industrie op het milieu
  • Begrijpen dat een circulaire economie ons kan helpen om vooruit te komen

In deze les staat Werelddoel 12 centraal: Verantwoorde consumptie en productie. Voor het produceren van onze goederen zijn veel grondstoffen nodig. Het aantal mensen blijft maar groeien en als we op deze manier doorgaan met het grondstofverbruik, dan blijft er dadelijk niets meer over. Het is daarom belangrijk dat we handiger omgaan met de grondstoffen op aarde. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om ervoor te zorgen dat iedereen beter nadenkt over de producten die hij/zij koopt en dat de producten duurzamer worden geproduceerd.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 12 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 12
Loading...