Werelddoel 4

Voortgezet onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot het belang van goed onderwijs
  • Inzicht krijgen in het begrip kwaliteitsonderwijs
  • Inzicht krijgen in de onderwijssystemen van andere landen

In deze les staat Werelddoel 4 centraal: Kwaliteitsonderwijs. In Nederland is naar school gaan heel normaal. Daarbij komt dat wij in Nederland over het algemeen kwalitatief goed onderwijs hebben. Dit is echter lang niet overal ter wereld het geval. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en levenslang leren voor iedereen te bevorderen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • De subdoelen van het Werelddoel
  • Klassikale opdrachten
  • Zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee pagina’s uit de les. Links zie je een pagina met het positieve en negatieve nieuws over Werelddoel 4 en rechts zie je een voorbeeld van een klassikale opdracht.

Werelddoel 4
Loading...