Tijdvak 9: Wereldoorlogen

Voortgezet Onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • sociale, economische en politieke gevolgen van de economische crisis in voorbeelden herkennen.
  • voorbeelden herkennen van collaboratie en verzet van de Nederlandse bevolking.
  • een beschrijving geven van de Jodenvervolging en uitleggen dat die uitmondde in de Endlösung.

Deze les is bestemd voor leerlingen van havo/vwo leerjaar 1. De leerlingen gaan aan de slag met lesactiviteiten rondom de kenmerken van het negende tijdvak: Wereldoorlogen.

Leer alles over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en welke gebeurtenissen de wereld voorgoed veranderden. Leer wat de wapenwedloop inhield en wat de wereldcrisis hiermee te doen had. Speel tenslotte “Jeopardy” in 2 teams.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. 

Tijdvak 9: Wereldoorlogen
Loading...