Tijdvak 6: Regenten en vorsten

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

Leerstof van het vierde tijdvak ‘regenten en vorsten’ (in)oefenen door middel van interactieve opdrachten over:

  • De overzeese expansie.
  • Ontstaan van handelskapitalisme en het begin van de wereldeconomie.
  • Bestuur in De Republiek. 
  • Streven naar absolute macht.
  • Nieuwe (revolutionaire) wetenschappelijk denken.

De les sluit aan bij de leerstof van tijdvak 6: regenten en vorsten.  

Haal in deze les eerst de voorkennis van de leerlingen op door middel van een mindmap, wat weet je al van de Gouden Eeuw? Laat de leerlingen vervolgens het goede antwoord over het tijdperk naar de open plek in de zin slepen. Beantwoord verschillende vragen over het handelskapitalisme. Bepaal of uitspraken over De Republiek juist of onjuist zijn. Bekijk ook een video over het absolutisme en vul vervolgens de lege plekken in de zin in.  Beantwoord vragen middels ProQuiz over de Wetenschappelijke Revolutie. Vervolgens maak je nog opdrachten over de Grachtengordels en het Rampjaar. Sluit af met het maken van een mindmap over het leven van Hugo de Groot en maak een woordzoeker met de belangrijkste begrippen uit het tijdperk van regenten en vorsten. 

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Tijdvak 6: Regenten en vorsten
Loading...