Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers

Voortgezet onderwijs, havo/vwo leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

Leerstof van het vierde tijdvak ‘ontdekkers en hervormers’ (in)oefenen door middel van interactieve opdrachten over:

  • Het begin van de Europese overzeese expansie
  • Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
  • De hervorming van de kerk
  • Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat

De les sluit aan bij de leerstof van tijdvak 5: ontdekkers en hervormers. 

Haal in deze les eerst de voorkennis van de leerlingen op door middel van een mindmap. Laat de leerlingen vervolgens het goede antwoord over het tijdperk naar de open plek in de zin slepen en maak verschillende invuloefeningen over de Europese expansie en De Opstand. Bekijk ook een video over de ontdekkingsreizen, beantwoord vragen middels ProQuiz over de veranderingen in het geloof en koppel de juiste personen aan de zinnen over De Nederlanden. Zet daarnaast gebeurtenissen in chronologische volgorde en lees de zinnen over mens- en wereldbeeld en bepaal of deze juist of onjuist zijn. Sluit af met een woordzoeker met de belangrijkste begrippen uit het tijdperk van ontdekkers en hervormers. 

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. 

Tijdvak 5: Ontdekkers en hervormers
Loading...