Tijdvak 10: Televisie en computer

Voortgezet Onderwijs

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • De belangrijkste kenmerken van dit tijdvak beschrijven
  • Uitleggen wat de relatie is tussen de Tweede Wereldoorlog, de dekolonisatie en hereniging van Europa

  • De kenmerken van de culturele veranderingen in dit tijdvak kunnen noemen

  • De verschillen tussen Verzorgingstaat en Welvaartstaat kunnen noemen.

Deze les is bestemd voor leerlingen van havo/vwo leerjaar 1. De leerlingen gaan aan de slag met lesactiviteiten rondom de kenmerken van het tiende tijdvak: Televisie en Computer.

Leer alles over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en hoe Europa zich ontwikkelde als eenheid.Leer wat de koude oorlog inhield en wat de invloed hiervan was op de jeugdcultuur. Speel tenslotte “Wie is het” met de kopstukken uit dit tijdvak.

Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device. 

Tijdvak 10: Televisie en computer
Loading...