Tijdvak 7: Pruiken en revoluties

Havo/vwo, leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Uitleggen wat een plantage is
  • De driehoekshandel tussen Europa, Afrika en Amerika inzichtelijk maken op een wereldkaart
  • Voorbeelden en korte beschrijvingen geven van verlichte denkers
  • Uitleggen wat abolitionisme is
  • Uitleggen wat de oorzaken waren van de Amerikaanse en Franse Revolutie
  • Uitleggen in eigen woorden waarom de organisten en de patriotten tegenover elkaar stonden
  • Beschrijven in eigen woorden wat wordt bedoeld met trias politica

Ga aan de slag met lesactiviteiten rondom de kenmerken van het zevende tijdvak 'pruiken en revoluties'.

Het tijdvak 'pruiken en revoluties' bevat de volgende kenmerkende aspecten:
1. De driehoekshandel
2. De verlichting
3. De afschaffing van de slavernij
4. De twee revoluties
5. De patriotten
6. De trias politica

De leerinhoud rondom de kenmerkende aspecten is uitgewerkt in diverse interactieve opdrachten. Gebruik deze les klassikaal of laat de leerlingen de les individueel doorlopen. 

Tijdvak 7: Pruiken en revoluties
Loading...