Lessenserie Geschiedenis

Doel

  • Leer over de kenmerkende aspecten van de tijdvakken geschiedenis

Ga aan de slag met lesactiviteiten rondom kenmerken van tijdvakken. Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van havo/vwo, leerjaar 1.

Tijdvak 1:  Jagers en boeren
Tijdvak 2:  Grieken en Romeinen
Tijdvak 3:  Monniken en ridders
Tijdvak 4:  Steden en staten
Tijdvak 5:  Ontdekkers en hervormers
Tijdvak 6:  Regenten en vorsten
Tijdvak 7:  Pruiken en revoluties
Tijdvak 8:  Burgers en stoommachines
Tijdvak 9:  Wereldoorlogen
​Tijdvak 10:  Televisie en computer