Tijdvak 8: Burgers en stoommachines

Havo/vwo, leerjaar 1

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Belangrijkste kenmerken van de industriële revolutie beschrijven
  • Gevolgen beschrijven voor het werk en de leefomstandigheden van de arbeiders
  • Uitleggen wat de relatie is tussen de industriële revolutie en emancipatiebewegingen
  • Kenmerken van het liberalisme en het socialisme beschrijven en vergelijken
  • Argumenteren dat nationalisme een belangrijke rol speelde in het modern imperialisme

Ga aan de slag met lesactiviteiten rondom kenmerken van tijdvakken. Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van havo/vwo, leerjaar 1.

Duik in de tijd van het ontstaan van ons politieke systeem en de tijd dat mensen van het platteland naar de stad trekken om in de fabrieken te gaan werken.
Leer ook over de uitvinding van de stoommachine en het ontstaan van fabrieken. Ontdek de onderlinge band tussen de werkomstandigheden in de fabrieken en politieke stromingen. Vergelijk het liberalisme en het socialisme en ontdek wat precies modern imperialisme inhoudt.

Evalueer de les aan de hand van een Jeopardy-spel, waar de verbintenissen tussen de verschillende onderwerpen van dit tijdvak nog eens verduidelijkt worden.
Deze les kun je klassikaal aanbieden met een touchscreen of individueel op een eigen device.

Tijdvak 8: Burgers en stoommachines
Loading...