Werelddoel 8

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot kinderarbeid
  • Begrijpen wat de voordelen zijn van Fairtrade producten
  • Weten hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 8

In deze les staat Werelddoel 8 centraal: Eerlijk werk en economische groei. In veel landen zijn er niet genoeg banen voor de mensen die kunnen en willen werken. Daarnaast krijgen mensen in veel landen te weinig betaald voor het werk dat ze doen, ofwel ze krijgen geen eerlijke beloning. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om ervoor te zorgen dat er genoeg werk is voor iedereen en dat iedereen een eerlijke beloning krijgt voor het werk dat ze doen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 8
Loading...