Werelddoel 7

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Kennismaken met de verschillende beschikbare energiebronnen
  • Het verschil begrijpen tussen duurzame en niet-duurzame energie
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 7

In deze les staat Werelddoel 7 centraal: Betaalbare en duurzame energie. De energie die wij gebruiken, komt voor het grootste gedeelte uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Deze fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen blijven als een deken om de aarde hangen. Hierdoor warmt de aarde langzaam op. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schone en betaalbare energie.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 7
Loading...