Werelddoel 17

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Begrijpen waarom partnerschappen de sleutel tot succes zijn voor het bereiken van de Werelddoelen
  • Inzicht krijgen in de verschillende VN-afdelingen

In deze les staat Werelddoel 17 centraal: Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Om ervoor te zorgen dat alle Werelddoelen worden behaald in 2030 is het van groot belang dat regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling te stimuleren.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 17
Loading...