Werelddoel 11

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Weten welke elementen (niet) horen bij duurzaam tuinieren
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 11

In deze les staat Werelddoel 11 centraal: Duurzame steden en gemeenschappen. Op dit moment woont de helft van de wereldbevolking in de stad. De verwachting is dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. Alle steden samen verbruiken nu te veel energie en vervuilen de lucht te erg. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om ervoor te zorgen dat steden minder energie verbruiken en de lucht minder erg vervuilen.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 11
Loading...