Werelddoel 13

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Bewustwording creëren met betrekking tot de ernst van klimaatverandering
  • Leren hoe menselijke activiteit bijdraagt aan klimaatverandering
  • Leren hoe je als individu een bijdrage kan leveren aan Werelddoel 13

In deze les staat Werelddoel 13 centraal: Klimaatactie. Ieder land in de wereld heeft te maken met klimaatverandering. Dat komt onder andere door broeikasgassen. Broeikasgassen zorgen ervoor dat het steeds warmer wordt op aarde. De opwarming van de aarde kent verschillende gevolgen. Zo stijgt de zeespiegel, waardoor de kans op overstromingen en wateroverlast groter wordt. Dit Werelddoel richt zich op de stappen die we moeten nemen om klimaatverandering te bestrijden.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 13
Loading...