Werelddoel 16

Primair onderwijs, bovenbouw

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

  • Leren over corruptie, geweld en vrede in de wereld
  • Leren over de fundamentele vrijheden in Nederland en in andere landen

In deze les staat Werelddoel 16 centraal: Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Een veilig gevoel hebben wanneer je op straat loopt, een eerlijk rechtssysteem en inspraak in de besluitvorming van de overheid. In veel landen is dit niet vanzelfsprekend. Dit Werelddoel richt zich op het creëren van vrede, veiligheid en rechtvaardigheid in de wereld.

De lessen over de verschillende Werelddoelen zijn allemaal vergelijkbaar opgebouwd. Zo komen de volgende onderdelen in iedere les aan bod:

  • Introductie van het Werelddoel met een filmpje
  • Positief en negatief nieuws over het Werelddoel
  • Klassikale en zelfstandige opdrachten
  • Afsluiting

Om je een beter beeld te geven, zie je hieronder twee opdrachten uit de les.

Werelddoel 16
Loading...