Statistiek - Theorie

havo/vwo 2

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Kennis hebben van de begrippen: data, waarnemingsgetallen en turven
 • Weten wat een frequentietabel is en gegevens in een tabel kunnen verwerken
 • Weten wat absolute en relatieve frequentie is en een relatieve frequenties kunnen berekenen
 • Informatie kunnen aflezen uit een beelddiagram, een (samengesteld) staafdiagram, een lijndiagram, een cirkeldiagram, een (dubbel) steelbladdiagram, een histogram en een frequentiepolygoon
 • Een staafdiagram, een lijndiagram, een histogram, een cirkeldiagram een (dubbel) steelbladdiagram, een histogram, een frequentiepolygoon en een boxplot kunnen maken en kunnen interpreteren
 • Het (gewogen) gemiddelde van een serie getallen kunnen berekenen
 • De centrummaten (gemiddelde, modus en mediaan) van een serie waarnemings- getallen kunnen berekenen
 • Weten hoe de centrummaten van waarnemingsgetallen gegeven in een frequentietabel worden berekend
 • Weten welke spreidingsmaten er zijn en de spreidingsmaten kunnen bepalen
 • De spreidingsmaten van een serie waarnemingsgetallen kunnen berekenen
 • Een klassenindeling kunnen maken en kunnen gebruiken
 • Centrummaten en spreidingsmaten kunnen schatten vanuit een klassenindeling
 • Kennismaken met een statisch onderzoek, populatieen representatieve steekproef
 • Omschrijven wat een statistisch onderzoek is en herkennen wat een representatieve steekproef uit een populatie is

Inhoud

 • Inleiding: data verzamelen
 • Een frequentietabel
 • Verschillende soorten diagrammen 
 • Centrummaten 
 • Spreidingsmaten
 • Een klassenindeling
 • Statistisch onderzoek
 • Diagnostische toets
Frequentietabel
Loading...
Diagrammen
Loading...
Cirkeldiagram
Loading...
Steel-bladdiagram
Loading...
Kwartielen
Loading...
Klassenindeling
Loading...