Kwadratische vergelijkingen - Opgaven

havo/vwo leerjaar 2

Openen in Presenter

Bekijk op een groter scherm om deze les direct naar Presenter te sturen

Doel

 • Weten wat een vergelijking is en weten wat bedoeld wordt met: 'een vergelijking oplossen'
 • Weten wat een oplossing van een vergelijking is en een vergelijking kunnen oplossen door middel van 'proberen'
 • Weten wat een kwadratische vergelijking is
 • Een vergelijking van de vorm x^2  = c kunnen herkennen en weten hoe je deze vergelijking oplost
 • Weten wat 'ontbinden in factoren' is
 • Weten wat een tweeterm en een drieterm is en deze kunnen herkennen
 • Een tweeterm en een drieterm kunnen ontbinden in factoren
 • De regel A  B = 0 kunnen toepassen
 • Weten hoe je een kwadratische vergelijking door middel van ontbinden in factoren kunt oplossen
 • De verschillende typen kwadratische vergelijkingen kunnen herkennen en de juiste oplossingsmethode kunnen gebruiken
 • Een kwadratische vergelijking aan de hand van een praktische situatie kunnen opstellen en kunnen oplossen

Inhoud

 • Voorkennis: een vergelijking oplossen
 • De vergelijking van de vorm: x^2 = c
 • Voorkennis: ontbinden in factoren
 • Product is gelijk aan nul
 • Kwadratische vergelijkingen oplossen
 • Toepassingen van kwadratische vergelijkingen
 • Diagnostische toets
Opgave 4
Loading...
Opgave 15
Loading...
Opgave 31
Loading...
Opgave 34
Loading...